Jahmejka

13 tekstów – auto­rem jest Jah­mejka.

Szma­ta - wi­dać, no­we "Ola" dla świata. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2012, 22:11

Dar­win był ge­niu­szem, ale Bóg mu­si is­tnieć. Ewo­luc­ja nie stworzyłaby cze­goś tak ideal­ne­go jak Ty. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2011, 01:27

chorzy

chorzy na odrębność i zmiany
na pławienie się tęczą za­laną deszczem Normalności
cier­pią na lecze­nie ko­nie­czne refundowane
z rąk życzli­wych których za­raza ominęła
Normalnych

epi­demic­ko zam­knięci w izo­lat­ce gwałtu
kar­mieni le­kami z nad­miarem Normy
przy­kuci do łóżek łańcucha­mi odrzucenia
wypomnieniem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 września 2011, 15:16

pride

po­wiedz że wiesz o czym mówię
gdy łączę wol­ność i dumę
od­cedziw­szy od wsty­du i strachu

po­wiedz że znasz za­pach powietrza
na po­ziomie wy­soko pod­niesione­go nosa
w ob­liczu zawiści

po­wiedz że słuchasz tej sa­mej muzyki
wie­szczo­nej głosa­mi sil­ny­mi jak wojska
woj­ska aniołów

po­wiedz że ro­zumiesz gdy płaczą z bólu
sępią o szep­ty w hałasie przemocy
psychiczo-fizycznej

czerwone
pomarańczowe
żółte
zielone
niebieskie
fioletowe

uczu­cia zam­knięte w słowach
niewypowiedzianych 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 września 2011, 17:40

Każdy z nas kocha i chce być kochanym.
Po­siada­nie tych obu jest tyl­ko dla wybranych. 

myśl • 30 lipca 2011, 01:47

Gdy­bym miała ogon, mer­dałabym nim na Twój widok. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 maja 2011, 19:25

Marzenie

Skacze­my po tęczy
od chmu­ry do chmury
mi­jamy aniele i li­ry i harfy
złączo­ne za dłonie skacze­my po sobie
po głowach i ser­cach tych w dole
pi­jemy po­marańcze i je­my oranżadę
niepom­ne że ogień nie mie­sza się z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 kwietnia 2011, 16:17

"Śmiertelna prawda"

Poeta na­pisałby, że dry­fuje po tęczy. Ro­man­tyk naz­wałby to miłos­nym uniesieniem, porównał do nikłego światła świecy. Ale ja kłamać nie będę.
Gdy pier­wszy raz sięgnęłam po ma­rihuanę, nie poczułam nic; ob­serwo­wałam tylko [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 grudnia 2010, 20:50

* * *

w gar­nie kilometrów,
na pa­tel­ni atłasu i koronki,
po­mijając niet­rwały dur­szlak za­bawy i kłamstw;
kochaj mnie, Kochana

pod pok­ry­ciem ty­god­niowe­go kurzu
i let­nich zma­gań ba­biego lata,
tańcząc Bee­tho­veno­wi przy lam­pie wśród ciem;
kochaj mnie, Kochana

gdy otu­li nas gwar ziemniaczanych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 grudnia 2010, 14:22

Miłość ho­mo cechu­je tęcza - he­tero ma tyl­ko czerwień. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 listopada 2010, 17:56
Jahmejka

Zą mądra za głupich a dla mądrych zbyt głupia.

Zeszyty
  • Perełki – Co zna­leźne, to mo­je.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jahmejka

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność